ŞARTLAR VE KOŞULLAR

-Yaş Şartı-

 

 

Ehliyet için gerekli evraklar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için;
 

Yabancı Uyruklular için; TC vatandaşlarından istenen evraklarının yanı sıra;

 

Ayrıca;

Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri,6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, YENi KANUN : > 5237 / 188, 190, 191 > 2918 / 119 > 4926 / 6

 

Yeni yasaya göre Tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise A, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir. Sağlık raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, A, B, C ve D sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ilkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

 

2. kademe okur yazar belgesine sahip olanlar da sürücü belgesi almak için başvuru yapabilirler.